Fotowoltaika

 Instalacje   Fotowoltaiczne 

 Panele  Fotowoltaiczne 

Firma ETSerwis

1

 Zalety współpracy 

Konsultacja i projekt
Skorzystaj z kalkulatora na stronie i wyślij do nas formularz, skontaktujemy się, wykonamy projekt oraz kosztorys - za darmo!
Montaż instalacji
Przywieziemy i zamontujemy wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej oraz dokonamy jej uruchomienia
Monitoring instalacji
Zainstalujemy aplikację do śledzenia najważniejszych parametrów, w tym ilości wyprodukowanej energii
Dofinansowanie i wnioski
Sporządzimy wniosek o dofinansowanie oraz zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Energii

Region świadczenia usług

 województwo pomorskie 

 Gdańsk, Gdynia, Sopot 

 i inne miejscowości 

Kalkulator fotowoltaiczny

1

 Koszt instalacji fotowoltaicznej 

GET STARTED

0$

Dziękujemy za przesłanie zapytania

Rodzaj instalacji

Wskaż mniejsce montażu instalacji fotowoltaicznej

Na dachu skośnym

Na dachu płaskim

Na gruncie

Wybierz jedną z opcji

DALEJ

Parametry instalacji fotowoltaicznej

Podane kwoty są kwotami bruttoWYNIKI OBLICZEŃ

(kwoty pieniężne są kwotami brutto)

Wybierz jedną z opcji

DALEJ

Podsumowanie

Opis Informacje Ilość Cena
Zniżka:
Łącznie:

Wyślij

Pytania i odpowiedzi

Słowo prosument pochodzi od połączenia dwóch wyrazów – producent i konsument. A zatem, w kontekście fotowoltaiki, prosument to osoba, która zużywa wyprodukowaną przez posiadaną instalację fotowoltaiczną energię na własne potrzeby.

W skład instalacji fotowoltaicznej, nazywanej także elektrownią fotowoltaiczną, instalacją PV lub instalacją słoneczną wchodzą panele fotowoltaiczne, falownik (inwerter) do zmiany prądu stałego produkowanego przez panele na prąd przemienny, konstrukcja i elementy montażowe, przewody łączeniowe (solarne) oraz zabezpieczenia po stronie napięcia stałego DC oraz przemiennego AC.

W sporym uproszczeniu – panele fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. W falowniku następuje transformacja prądu stałego na przemienny, który wykorzystujemy do zasilenia urządzeń domowych.

Jednostka kWp (kilowat peak) lub Wp (Watt peak) określa maksymalną wydajność panelu fotowoltaicznego w standardowych warunkach pomiarowych (przy mocy promieniowania słonecznego 1000 W/m² i temperaturze oświetlonych ogniw równą 25°C). Często jednostka ta jest stosowana wymiennie z kW.

Instalacja ON-GRID połączona jest z siecią elektroenergetyczną i pozwala na oddawanie nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej, gdy budynek nie jest w stanie zużyć na bieżąco całego wyprodukowanego prądu. Z kolei instalacja OFF-GRID jest instalacją autonomiczną, bez podłączenia do sieci, która do magazynowania energii wykorzystuje akumulatory i/lub zasobniki ciepła.

W instalacji typu ON-GRID nie jest to możliwe. Falownik po wykryciu braku napięcia w sieci zasilającej, automatycznie odłącza możliwość produkcji energii, a tym samym oddawania jej do sieci, gdyż mogłoby to stanowić zagrożenie dla osób z pogotowia energetycznego, którzy usuwają przyczynę awarii.

Tak, instalacja fotowoltaiczna działa zupełnie bezobsługowo. Nie trzeba posiadać żadnej specjalistycznej wiedzy, aby móc korzystać z dobrodziejstw takiej instalacji.

Nie ma takiej potrzeby. Nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej przekazywana jest do krajowej sieci elektroenergetycznej, z której możesz ją odebrać w późniejszym czasie. Krajowa sieć (system) elektroenergetyczna – to zespół urządzeń i linii przesyłowych funkcjonujący w Polsce, służący do zapewnienia prądu wszystkim jego odbiorcom.

Zmagazynowaną energię możesz odebrać z krajowej sieci elektroenergetycznej w ciągu 12 miesięcy od jej wytworzenia i wprowadzenia do systemu. W pierwszej kolejności wykorzystywana jest energią, którą zmagazynowano najdawniej.

W przypadku prosumenta, zakład nie płaci za nadwyżkę wyprodukowanej energii. Niewykorzystana w ciągu 12 miesięcy energia przepada. Należy zatem tak dobrać moc instalacji, aby możliwie w całości skonsumować (na bieżąco lub w okresie 12 miesięcy) wytworzoną energię.

W przypadku instalacji do mocy 10 kW możesz odebrać 80% wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci krajowej energii, natomiast dla instalacji o mocy powyżej 10 kW – 70%. Resztę energii zabiera zakład energetyczny (operator sieci). Jest to pewna forma opłaty za możliwość skorzystania z jego systemu. Nadwyżka ta pokrywa także straty energii, które występują w takim systemie.

Jeżeli chcesz, aby zakład zachowywał dla siebie jak najmniejszą część wyprodukowanej przez Ciebie energii, należy konsumować ją na bieżąco, jeszcze przed wprowadzeniem jej do sieci. Warto w takim wariancie skupić się na korzystaniu z energochłonnych urządzeń w ciągu dnia, kiedy energia jest produkowana przez panele.

Aby było to możliwe, operator sieci (np. Energa) wymienia zwykły licznik energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy, aby mierzyć przepływ prądu w obu kierunkach (z instalacji fotowoltaicznej do sieci krajowej i z sieci do konsumenta / odbiorcy prądu). Informacja o wyprodukowanej i zmagazynowanej energii pojawi się także na rachunku za prąd.

Wymiana licznika na dwukierunkowy następuje w toku pisemnego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, składanego do lokalnego operatora sieci (Energii). Zakład energetyczny dokonuje wymiany licznika na swój koszt.

Co do zasady jest to wymóg stawiany inwestorowi – właścicielowi instalacji PV. Jednak nasza firma, w ramach kompleksowej usługi, załatwia wszystkie formalności na podstawie przygotowanego przez nas upoważnienia od inwestora. Nie musisz się zatem niczym martwić.

Osoba fizyczna może zainstalować elektrownię o mocy maksymalnej 50 kW. Należy jednak pamiętać, że moc instalacji nie może przekroczyć tzw. mocy umownej (zwanej też mocą przyłączeniową). Wartość mocy umownej znajduje się w umowie z operatorem sieci (Energą) i wynosi zwykle od kilku do kilkunastu kW.

Jeśli moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej przekracza moc umowną, należy w pierwszej kolejności zwrócić się do operatora o jej zwiększenie.

Zwiększenie mocy umownej dla gospodarstwa domowego nie przekłada się na wyższe rachunki (w przypadku firm zwiększają się miesięczne opłaty dystrybucyjne). Poniesiesz jednak jednorazową opłatę za zwiększenie tej mocy. W przypadku Energii jest to 52,32 zł (przyłącze napowietrzne) lub 70,79 zł (przyłącze kablowe) za każdy dodatkowy kW mocy. Przykładowo za zwiększenie mocy o 2 kW zapłacisz około 100-150 zł.

Zwykle czas zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosi około 5-8 lat. Zależy od wielkości instalacji, miejsca jej montażu, dotacji itd. Bardziej precyzyjne informacje w tym zakresie sprawdzisz w naszym kalkulatorze PV, natomiast rzeczywiste wartości otrzymasz od nas, wraz z kosztorysem, w bezpłatnym projekcie skrojonym na Twoje potrzeby.

Gwarancja producenta na wydajność paneli fotowoltaicznych wynosi 25 lat. W praktyce żywotność paneli może być nawet dłuższa.

Jeżeli moc instalacji jest dobrze dobrana – będziesz ponosił tylko stałe opłaty dystrybucyjne: opłatę abonamentową, składnik stały stawki sieciowej oraz opłatę przejściową. Niekiedy można spotkać się jeszcze z opłatą handlową, jednak większość sprzedawców energii elektrycznej zrezygnowało z jej pobierania. Zwykle suma tych opłat wynosi około 15 zł.

Montaż typowej wielkości instalacji fotowoltaicznej dla gospodarstwa domowego zajmuje od 1 do 3 dni.

Jest to najbardziej efektywne energetycznie ustawienie. Jednak niemal równie dobre będzie ustawienie paneli w orientacji wschód-zachód, po obu stronach połaci dachowej. Ich sprawność będzie niższa o około 15%. Zakładając jednak, że koszt paneli wynosi w przybliżeniu ⅓ kosztu całej instalacji (wraz z montażem), oznacza to, że czas zwrotu nakładów inwestycyjnych będzie wyższy o 5% dla takiej orientacji.

Dla szerokości geograficznej województwa pomorskiego, czyli dla regionu, w którym świadczymy usługi, optymalny kąt nachylenia paneli słonecznych w stosunku do powierzchni ziemi, dla orientacji południowej, wynosi od 30° do 40°.

Podczas montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu nie dokonuje się przewiertu dachówek. Konstrukcję instalacji przytwierdza się do belek konstrukcyjnych połaci dachowej. Uchwyty mocujące wsuwa się pomiędzy dachówki i przykręca do konstrukcji dachu.

Obciążenie instalacji fotowoltaicznej ulokowanych na dachach skośnych oraz dachach płaskich – w przypadku konstrukcji kotwionej – jest niewielkie i wynosi około 10 kg/m². W przypadku dachów płaskich, w których dla montażu paneli zastosowano konstrukcję balastową (bloczki betonowe), średnie obciążenie wynosi około 40 kg/m².

Uchwyty i armatura są wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium i są odporne na korozję.

Panele są atestowane pod kątem uderzeń kul gradowych o średnicy do 25 mm, spadających z prędkością 23 m/s (82,8 km/h). Szyba, która stanowi wierzchnią warstwę panelu, jest hartowana. W UE panele muszą posiadać certyfikat odporności na grad IEC 61215. Dlatego istnieje nikłe ryzyko uszkodzenia paneli przez gradobicie.

Hartowana szyba stanowiąca warstwę ochronną paneli charakteryzuje się nie tylko wysoką odpornością na grad, ale także bardzo niskim współczynnikiem tarcia. W związku z tym śnieg, przy standardowych opadach, samoczynnie ześlizguje się z paneli pod wpływem swojego ciężaru i grawitacji.

Jeśli są mocno zabrudzone – można. Aczkolwiek moduły, które stosujemy, są powleczone powłoką samoczyszczącą, więc nie jest to konieczne.

Serwis nie jest wymagany. Raz na pięć lat należy wykonać standardowy przegląd budowlany nieruchomości oraz pomiary elektryczne (w tym pomiary instalacji odgromowej), które obejmą swoim zakresem również instalację fotowoltaiczną.

Wszystkie urządzenia elektryczne, w tym ogrzewanie elektryczne czy ładowarkę samochodów elektrycznych.

Można wykorzystać je do podgrzewania wody użytkowej (zasobnik wody z grzałką elektryczną) oraz do ogrzewania domu przy użyciu pompy ciepła. Jeśli w najbliższym czasie (najlepiej w ciągu jednego roku) zamierzamy zamontować takowe, można przewymiarować instalację i uwzględnić te przyszłe odbiorniki w projekcie instalacji fotowoltaicznej.

Optymizery są dość kosztowne oraz zużywają 2-3% wytworzonej przez panele energii na pracę własną. Dlatego powinny być stosowane tylko w bardzo specyficznych warunkach np. przy elementach konstrukcyjnych (słupy, wysokie kominy), które rzucają wędrujący cień na poszczególne panele w ciągu dnia. Nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla stosowania ich w klasycznych przypadkach.

Tak, instalacja zostanie zintegrowana z oprogramowaniem, które umożliwi odczyt, zestawienie i wizualizację ilości wyprodukowanej energii elektrycznej oraz innych parametrów elektrowni.

Zawsze można zmodernizować / rozbudować instalację. Będzie trzeba się liczyć z kosztem dołożenia nowych paneli oraz drugiego falownika lub sprzedażą starego i zakupem nowego, mocniejszego falownika.

KONTAKT

1

Instalacje fotowoltaiczne
Pomorskie

FIRMA

Energomat Dariusz Peck
ul. Matemblewska 11, 80-283 Gdańsk
NIP: 9570577132
REGON: 221173399

BIURO

Biuro Obsługi Klienta
ETSerwis
ul. Piekarnicza 2A, 80-126 Gdańsk

GODZINY

Pon-Pt: 9:00 – 18:00
Sob: 9:00 – 13:00

Call Now Button